!!! แม็คโครสุโขทัย ! เปิดทุกวัน !

!!! แม็คโครสุโขทัย ! เปิดทุกวัน !

 

…วันนี้ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 06.00น. นางสาวิปริษา ป้อมเสมา ผู้จัดการ บมจ.สยามแม็คโครสาขาสุโขทัย เปิดเผยว่าทางแม็คโครสุโขทัยจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทุกวันและสิ่งสำคัญที่มีลูกค้าเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ของแม็คโครจะใช้เครื่องตรวจวัดไข้ ตรวจลูกค้าก่อนเข้าซื้อสิ่งของภายในห้างและเจ้าหน้าที่ยังดูแลด้านความสะอาดทุก5นาที เพื่อป้องกันและมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 .ที้งนี้ทางแม็คโครยังมีหน้ากากอนมัย จำหน่ายทุกวันอีกด้วย

## ทัศนา บัวคำ / ##แม็คโครสาขาสุโขทัย##

Related posts