ข่าวดี องค์การสวนสัตว์ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เชียงใหม่ซูอควาเรียม ทะเลบนยอดดอย

ข่าวดี องค์การสวนสัตว์ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เชียงใหม่ซูอควาเรียม ทะเลบนยอดดอย

 


องค์การสวนสัตว์พร้อมแก้ไขปัญหาใส่ใจสัตว์น้ำและปลาทุกชีวิตในเชียงใหม่ซูอควาเรียมสวนสัตว์เชียงใหม่ รองประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ระบุ ” เราไม่ต้องการให้ปลาตายสักตัว เราอยู่กับชีวิตสัตว์มาทั้งชีวิต เราได้บุญ ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย เราต้องมาคุยทำความเข้าใจกัน”
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากการแพร่รบาดของเชื้อโควิด19และองค์การสวนสัตว์ได้มีนโยบายปิดบริการสวนสัตว์ทุกแห่งไปแล้วนั้นโดยเมื่อวันที่ 28-29 มีค.63

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มอบหมาย นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาประชุมหารือกับนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มารีนสเคป(ประเทศไทย)จำกัด ในฐานะผู้ลงทุนดำเนินการบริหารจัดการ ที่ประสบปัญหาไม่มีรายได้ในการดำเนินการบริหารจัดการในช่วงปัญหาโควิด19 ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้มีความกังวลในการดำเนินการจนอาจต้องปิดกิจการตามที่บริษัทให้ข่าวไปแล้วนั้น ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้แก้ไขโดยมอบหมายให้ นายสุริยา แสงพงค์มารับทราบปัญหา
ตามที่บริษัทได้เสนอความต้องการโดยสามารถสรุปผลการประชุมหารือได้ดังนี้


1.องค์การสวนสัตว์จะนำค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าอาหารปลา ค่าบุคลากรที่จำเป็นต้องดูแลชีวิตสัตว์น้ำและระบบต่างๆเสนอคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ต่อไป
2.องค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน อาหารปลาและประสานงานค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(เชียงใหม่)ตลอดจนถึงรวบรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาระบบและให้อาหารปลา ต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในพื้นที่


โดยนายสุริยา ได้กล่าวว่า”ผมไม่ต้องการให้ปลาตายสักตัว เราอยู่กับชีวิตสัตว์มาทั้งชีวิต เราได้บุญ ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย เราต้องมาคุยทำความเข้าใจกัน ตามหนังสือที่บริษัทได้ทำไปยังองค์การสวนสัตว์และที่ให้ข่าวไป ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นการดำเนินการในอนาคตคงต้องคุยกันอีกต่อไป”
ส่วนนายนฤทัต กล่าวขอบคุณและพอใจกับทางออกขององค์การสวนสัตว์ในการประชุมครั้งนี้


ด้านนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รับหลักการตามข้อสั่งการและมติ ที่ประชุมพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดย ในเช้าวันนี้ (30มีค63)ได้นำคณะลงพื้นที่ไปหารือและรับทราบข้อปฏิบัติกับนายโรจน์ ธุวนริน และนายธีรวัฒน์ เนืองนอง ผู้บริหารอีก 2 ท่านที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Chiangmai Zoo Aquarium) เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องด้วยดีต่อไป


******************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts