ศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดต้านโควิด-19คัดกรองผู้โดยสารจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่จังหวัด กำกับดูแลให้ประชาชนทุกคนที่โดยสารรถโดยสารสาธารณะจะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

ศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดต้านโควิด-19คัดกรองผู้โดยสารจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่จังหวัด กำกับดูแลให้ประชาชนทุกคนที่โดยสารรถโดยสารสาธารณะจะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ฝ่ายปกครอง และบริษัทขนส่งจำกัด (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ) และ อบจ.ศรีสะเกษ ฝ่ายปกครอง สภ.กันทรลักษ์(สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์) ได้ร่วมกันต้านการแพร่เชื้อโควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อย่างเต็มที่ โดยได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยงมาเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษและรถระหว่างจังหวัด ตลอด 24 ชม. ในการคัดกรองผู้โดยสาร ทำความสะอาดมือ และตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผลการตรวจไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส แต่อย่างใด

ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า ในการดำเนินการคัดกรอง สรุปผลดังนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 57 คนจากรถ 9 เที่ยว ขาออกจำนวน 112 คนจากรถ 24 เที่ยว สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ ตรวจผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 57 คนจากรถ 12 เที่ยว ขาออก 51 คนจากรถ 10 เที่ยว โดยได้จัดทำฐานข้อมูลผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้าออกจังหวัดศรีสะเกษด้วยรถโดยสารสาธารณะในแต่ละเที่ยวตามแบบ ต.8 คค ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมทั้งบันทึกจำนวนเที่ยวรถและจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและขาออกในแบบรายงานสถานการไวรัส CVID-19ภาคการขนส่งด้วยรถสาธารณะทาง google form

นายไกรสร เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้แล้ว นางธารีรัตน์ พิมพ์เจริญ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานขนส่งสาขากันทรลักษ์ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ได้บูรณาการกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยใช้รถน้ำมาฉีดพ่นพื้นโดยรอบสำนักงานพร้อมลงผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคของไวรัสโควิด – 19 ไม่ให้แพร่กระจายระบาดในพื้นที่อีกด้วย และได้กำกับดูแลให้ประชาชนทุกคนที่โดยสารรถโดยสารสาธารณะจะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด///////


ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts