พิษณุโลก ด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก (ชมคลิป)

พิษณุโลก ด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดคัดกรองของหมู่ 4 ตำบลบ้านคลอง บริเวณหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์ 5 ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนสัญจรไปมาหนาแน่น ทั้งรถยนต์และรถจักรยายยนต์ โดยมีนางนภาพร ตาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. ประชาชนจิตอาสาร่วม สแกนอุณหภูมิในร่างกาย

เพื่อคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการเข้มงวดของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดออกจากเคหะสถานตั้งแต่ เวลา 23.00 น. – 05.00 น. เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งสถานการณ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสถานการณ์ การป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย (ยังไม่เพิ่มจากเดิม)
รักษาในโรงพยาบาล 3 ราย (อาการไม่รุนแรง) รอผลการตรวจ

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts