อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี หน้า สภ.เมืองพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อกำหนดฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลง นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.จนถึง 04.00 น. จึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังร่วมกัน ของหน่วยงานส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจและกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 300นาย เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานด้วย.

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าว

Related posts