สตูล ปล่อยแถวระดมกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ออกเตือนประชาชนปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิว ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ชมคลิป)

สตูล ปล่อยแถวระดมกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ออกเตือนประชาชนปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิว ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

ที่ลานห้างแม็คโคร อ.เมือง จ.สตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ออกเตือนประชาชนปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 / รอง ผบ.ฉก.ร.5 และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและออกข้อกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดทวีความรุนแรง รัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


สำหรับจังหวัดสตูล โดยตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ได้สนธิกำลังจากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่เพื่อร่วมปล่อยแถวระดมการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนด พ. ศ. 2548 ซึ่งมีกำลังจากส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ ทหาร ร.5 พัน2 ,อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสตูล ,ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รวมกำลังทั้งสิ้น 130 นาย ร่วมออกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกนายและยังกำชับให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมกับต้องดูแลตัวเองด้วยในการป้องกันตนเองจากโควิด 19 และการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ สำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts