พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) นำหมวดสารวัตรทหาร มทบ.42 จำนวน 4 ชุดตรวจ ซึ่งจัดจาก มทบ.42 และ ร.5 พัน 1 ออกลาดตระเวนตรวจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ตาม พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) นำหมวดสารวัตรทหาร มทบ.42 จำนวน 4 ชุดตรวจ ซึ่งจัดจาก มทบ.42 และ ร.5 พัน 1 ออกลาดตระเวนตรวจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ตาม พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

 

เมื่อ 5 เม.ย.63, 2150 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) นำหมวดสารวัตรทหาร มทบ.42 จำนวน 4 ชุดตรวจ ซึ่งจัดจาก มทบ.42 และ ร.5 พัน 1 ออกลาดตระเวนตรวจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ตาม พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกำหนด เกี่ยวกับการห้ามออกนอกเคหะสถาน ระหว่าง 2200 – 0400 ในการนี้ ได้พบปะมอบแนวทางในการปฏิบัติของ จนท. ทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร และ กำลังประชาชน(ทสปช.) ในการควบคุมพื้นที่ และบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความเสียสละ และภูมิใจ ในการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการปฏิบัติประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Related posts