อสม กาเยาะมาตี บาเจาะ ร่วมด้วยช่วยกันรวมพลังประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด19 (ชมคลิป)

อสม กาเยาะมาตี บาเจาะ ร่วมด้วยช่วยกันรวมพลังประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด19

 

วันนี้ 6 เมษายน ผู้สื่อข่าวได้พบกับขบวนแห่ประชาสัมพันธ์รถพ่วงข้างที่ติดป้ายข้างรถ พร้อมเปิดเสียงประชาสัมพันธ์เป็นภาษาท้องถิ่น ให้ชาวบ้านได้รู้จักไวรัสปอดอักเสบโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 วิ่งช้าๆไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้านกาเยาะมาตี ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและตามถนนสายหลักเส้นเอเชีย 42 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยเสียงประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเสียงจากเด็กเยาวชนในพื้นที่เป็นภาษาถิ่นภาษามลายูท้องถิ่น กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ให้ความรู้โควิด-19 การป้องกันและวิธีการปฏิบัติตัวซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทอย่างมาก


นายฟารุดดีน ยามา เยาวชนจิตอาสาที่ออกมาช่วยประชาสัมพันธ์เป็นภาษาถิ่น(ภาษามลายูท้องถิ่น) ที่ออกมาทำเพราะอยากให้คนในหมู่บ้านทราบแล้วก็ตะหนักถึงเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งปกติแล้วคนในหมุ่บ้านไม่ค่อยได้รับรู้ทราบถึงปัญหา ไม่ได้ให้ความสำคัญ ไม่ใส่แมส ไม่ป้องกันตัวเอง แต่เนื่องจากในหมู่บ้านยังไม่มีใครติดจากโรคนี้ จึงอยากออกมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบและตะหนักเพื่อป้องกันอย่างถูกวิธี โดยมีการรวมตัวอสม.ของหมู่ 4 บ้านกาเยาะมาตี ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยการรวมตัวของชุมชนก็คือแยกกันกระจายตามถนนแต่ละสายในหมู่บ้านโดยแบ่งเป็นโซนทั้งหมด 4 กลุ่ม 4 โซน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตระหนัก แล้วก็เข้าใจโรคโควิด-19 มากขึ้นคือก่อนออกจากบ้านก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพ

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts