ชมรมนักเรียนเก่า มหาวชิราวุธ มอบสิ่งของให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่จุดตรวจยะลา

ชมรมนักเรียนเก่า มหาวชิราวุธ มอบสิ่งของให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่จุดตรวจยะลา

 


วันนี้ 6 เม.ย.63 นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภาจังหวัดยะลา และประธานชมรมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ สงขลา ชมรมชาวสงขลาจังหวัดยะลา พร้อมเพื่อนสมาชิกชมรม ได้นำน้ำดื่ม ขนม กาแฟ น้ำ และหน้ากาก อนามัย ไปมอบเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ ใน เขต อ.เมืองยะลา เช่นจุดตรวจขุนไวย์ จุดตรวจเมืองทอง ( สะพานทางรถไฟ ) จุดตรวจคลองทรายใน จุดตรวจลำใหม่ จุดตรวจท่าสาป และจุดตรวจมาลายูบางกอก พร้อมทั้งขอบคุณ และชื่นชม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเรื่องของการรักษาความสงบ และการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการระบาดของราค”โควิด 19”ในขณะนี้

Related posts