ศบภ.มทบ.31 โดย ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาภัยพิบัติ โดยทำการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) (ชมคลิป)

ศบภ.มทบ.31 โดย ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาภัยพิบัติ โดยทำการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)

 

 

เมื่อ 6 เม.ย.63 เวลา 1300 ศบภ.มทบ.31 โดย ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาภัยพิบัติ โดยทำการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จว.น.ว. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

Related posts