ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นำทีม “ไม่รวยแต่อยากช่วย” แจกหน้ากากอนามัยป้องกัน Covid-19 ชุดที่ 2 ตามคำเรียกร้อง

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นำทีม “ไม่รวยแต่อยากช่วย” แจกหน้ากากอนามัยป้องกัน Covid-19 ชุดที่ 2 ตามคำเรียกร้อง

 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคม หมู่11 ชุมชนบ้านหนองคู ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางขนิษฐา ธรรมนิยม หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจี๊ยบแดง เปิดเผยว่า จากการที่ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้สอนเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนวัดน้ำคำ ต.น้ำคำ อ เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา และได้แจกอุปกรณ์ให้ทุกคนฟรีแบบไม่อั้น ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจี๊ยบแดง ได้ทราบข่าว ก็อยากจะเรียน และได้รับแจกบ้าง เพราะชุมชนนี้เคยมีการอบรมการทำน้ำกระเจี๊ยบ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ มาแล้ว กับอาจารย์ทั้ง 2 คน และอยากได้รับความรู้ เพื่อจะได้ไปเย็บหน้ากากผ้าไว้ใช้ และขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย จึงได้ติดต่อขอไป ซึ่ง ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ และอาจารย์นารีรัตน์ อิสริยศไกร ก็ไม่ได้ปฎิเสธ ตนจึงได้คัดเฉพาะหัวหน้าครอบครัวมาเรียน จำนวน 32 หลังคาเรือน ซึ่งมีประชากร ประมาณ 137 คน ทุกคนที่มาเรียน สามารถเย็บได้ และมีความภูมิใจมาก บางคนบอกว่าจะเย็บส่งไปให้ลูกที่กรุงเทพฯ ได้ใช้ด้วย

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจว่าจะแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้ที่ยังไม่มี เพื่อจะได้เอาไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งที่ผ่านมา ได้แจกให้แก่คนทั่วไปที่ยังไม่มี รวมถึงพระสงฆ์ และผู้ด้อยโอกาสด้วย ตนได้ปรึกษาทีมงานว่าเราอยากช่วยชุมชนในหลาย ๆ ด้าน แม้ไม่มีทุนทรัพย์มากมาย แต่เรื่องหน้ากากอนามัยตั้งใจว่าจะแจกอุปกรณ์แบบไม่อั้น ถ้ามาเรียนและเย็บได้เอง เพื่อให้ทุกคนกลับไปเย็บใช้ในครอบครัว เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยไม่ต้องไปหาซื้อ และยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้เย็บหน้ากากขาย หรือประดิษฐ์สินค้าอื่น ๆ เลี้ยงชีพเมื่ออยู่บ้าน ในช่วงนี้แม้จะอยู่ในช่วง social distancing แต่เมื่อมีชุมชนสนใจเรียกร้องมา ตนก็ยินดีจัดให้ โดยได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และแจกแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือก่อนจะสอนเย็บ และให้ทุกคนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และใช้เวลาเรียนไม่เกิน 1 ชม.ก็ให้แยกย้ายกันกลับไปเย็บต่อที่บ้าน

นางนารีรัตน์ อิสริยศไกร กรรมการสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ หุ้นส่วนหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้ร่วมกับ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ เป็นชุดที่ 2 กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจี๊ยบแดง ได้ไปเห็นการแชร์ในเฟสบุ๊คของตน เรื่อง การสอนเย็บหน้ากากผ้า และแจกอุปกรณ์ฟรี ก็มีความสนใจและขอมา ซึ่ง ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ บอกว่า “พวกเราแม้ไม่รวย แต่ก็อยากช่วย” คือ อยากให้ผู้ที่มาเรียนทุกคนเย็บได้เอง แล้วจะแจกผ้าและอุปกรณ์ให้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยอุปกรณ์จะประกอบด้วย ผ้าสำหรับเย็บหน้ากากที่ตัดขนาดมาตรฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เข็มเย็บ ด้าย ที่สนเข็ม กรรไกร ไม้บรรทัด ดินสอ ยางยืด หากมีกลุ่มไหนที่สนใจ ตนก็จะออกไปสอนและแจกอุปกรณ์ให้อีกด้วย

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts