!!! อบต.ป่างิ้ว ! อ.ศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย ! ป้องกันแก้ไขโควิค-19.. องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคCoVid 19. …

!!! อบต.ป่างิ้ว ! อ.ศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย ! ป้องกันแก้ไขโควิค-19.. องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคCoVid 19. …

 

วันนี้ที่7 เมษายน2563. เวลา09.00นร่ นายวิเชีบร์ จีนเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว พร้อมสมาชิกฯและเจ้าหน้าที่พนักงานฯได้ร่วมมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล อสม.ซึ่งเริ่มวันที่ 7 เม.ย. 2563-13เม.ย.2563 จากบ้านวัง-วังเจริญในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโครติดต่อโควิค-19ซึ่งร่วมด้วยช่วยกันล้างทพความสะอาดถนนและสถานที่สำคัญและหมู่บ้านที่เสียงกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค-19

##ทัศนา บัวคำ/เขียนข่าว##อบต.ป่างิ้ว# ป้องกันแก้ไขโควิค-19#ภูไทสุโขทัยออนไลน์

Related posts