กลุ่มดะวะห์ที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกักตัวในจังหวัดสงขลา ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 11 ราย จากจำนวน 22 ราย พร้อมส่งต่อเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort Ward) โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม  

กลุ่มดะวะห์ที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกักตัวในจังหวัดสงขลา ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 11 ราย จากจำนวน 22 ราย พร้อมส่งต่อเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort Ward) โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม

 

วันนี้ (8 เม.ย. 63) นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมแถลงสถานการณ์ โรค COVID – 19 ของจังหวัดสงขลา หลังจากผลการตรวจกลุ่มชาวไทยที่กลับมาจากไปดะวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าพัก ณ หอพักนักกีฬา สนามกีฬาพรุค้างคาว อ.หาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   ผลการตรวจทั้ง 22 คน พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 11 ราย ในกลุ่มที่มีอาการ 12 ราย  เป็นชาวสงขลา 10 ราย และสตูล 1 ราย  ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อ  COVID- 19 ทั้งหมดได้เข้ารักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort Ward)  โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม  แล้ว

สำหรับสถานการณ์ โรค COVID – 19 ของจังหวัดสงขลา มีผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็น 48 ราย เป็นคนจังหวัดสงขลา 42 ราย  คนต่างจังหวัด 6 ราย  ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่กลับจากดะวะห์  11  ราย  มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 519 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ  449 ราย รอผลตรวจ  22  ราย  รักษาหายกลับบ้านแล้ว 20  ราย เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย นราธิวาส 2 ราย ยะลา 2 ราย และสงขลา 15 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  28  ราย และยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า   ยอดผู้ป่วยสะสมหากไม่รวมกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่จากกลุ่มที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย มียอดผู้ป่วยสะสมคงที่  37  ราย  มาเป็นเวลา 5  วันแล้ว   ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจากมาตรการต่างๆ และความร่วมมือที่ดีของชาวสงขลา ทำให้การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดี  จึงขอให้ประชาชน สถานบริการ สถานประกอบการต่างๆ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดได้ออกประกาศไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อโรค ให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น รวมถึง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ก็ขอความร่วมมือในการอยู่บ้านกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มาตรการที่สำคัญคือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จะช่วยป้องกันโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี   สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางจังหวัดได้ออกประกาศให้งดการจัดงานรื่นเริง และงานประเพณี ที่มีการรวมกลุ่มคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลากล่าวว่าผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่จะติดจากการไปร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่เช่น  ติดจากสนามมวย ที่กรุงเทพมหานคร การชุมนุมทางศาสนาที่สหพันธรัฐมาเลเซีย  ประเทศอินโดนีเซีย  ไม่ใช่เกิดจากการแพร่ระบาดในพื้นที่  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบการคัดกรอง  การกักตัว การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการป้องกันตัวเองของชาวสงขลาอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามหลักสาธารณสุข

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามข้อมูล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร 074-311170 , 074-536504-7 , 093-5766411  ทุกวัน   ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30  ติดตามข่าวสารCOVID-19 ได้ที่ เพจ: สงขลา Covid-19 หรือเว็ปไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางทางสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา https://www.skho.moph.go.th/eoc/

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา – ฟารีด้า/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 เม.ย. 63

Related posts