มทบ. 39 ร่วมฝ่าฟันโควิดไปด้วยกัน

มทบ. 39 ร่วมฝ่าฟันโควิดไปด้วยกัน

 


เนื่องจากในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง เริ่มต้นจากการมีผู้ติดเชื้อที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และแพร่ระบาดไปทั่วโลก อันส่งผลให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังกระทบไปถึงการชะงักงันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งการยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ลามไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน รวมไปถึง การที่ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการป้องกันการติดเชื้อ (เช่นต้องซื้อหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือ) รวมไปถึง การที่คนจะต้องมีการกักตัวอยู่กับบ้านจนทำให้ขาดรายได้ จนลามมาถึงการเกิดความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา
กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของกำลังพล และครอบครัวที่ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดพักงาน ทำให้ขาดรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว


มณฑลทหารบกที่ 39 จึงดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือในวิกฤต
โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และ พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับกำลังพลของหน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวของกำลังพล บริเวณบ้านพักอาศัย โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค จากศาลเจ้าพ่อเห้งเจียกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“มทบ 39 ร่วมฝ่าฟันโควิดไปด้วยกัน”

เนื่องจากในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง เริ่มต้นจากการมีผู้ติดเชื้อที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และแพร่ระบาดไปทั่วโลก อันส่งผลให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังกระทบไปถึงการชะงักงันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งการยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ลามไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน รวมไปถึง การที่ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการป้องกันการติดเชื้อ (เช่นต้องซื้อหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือ) รวมไปถึง การที่คนจะต้องมีการกักตัวอยู่กับบ้านจนทำให้ขาดรายได้ จนลามมาถึงการเกิดความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา


กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของกำลังพล และครอบครัวที่ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดพักงาน ทำให้ขาดรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว
มณฑลทหารบกที่ 39 จึงดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือในวิกฤต
โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และ พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับกำลังพลของหน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวของกำลังพล บริเวณบ้านพักอาศัย โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค จากศาลเจ้าพ่อเห้งเจียกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts