ยโสธร “ผู้ว่าฯยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดบริจาคโลหิต”

ยโสธร “ผู้ว่าฯยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดบริจาคโลหิต”

 

smart

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลยโสธร กาชาดจังหวัดยโสธรที่ออกมาให้บริการประชาชนในเขตอำเภอกุดชุม ตามตารางรอบของการออกรับบริจาคโลหิตครั้งที่2 /2563 ของอำเภอกุดชุม โดยนายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม ให้การต้อนรับและนายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอกุดชม ได้นำเรียนเรื่องของการป้องกันโรควิด 19 ในการให้บริการประชาชนที่มาบริจาคโลหิต

smart

โดยการจัดให้มีช่องทางเข้าสู่จุดรับบริการด้านเดียว มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาบริจาคโลหิต มีเจลล้างมือวางยังจุดต่างๆให้ใช้และเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การสวมหน้ากากอนามัย ในการสัญจรไปมา การจัดสถานที่ให้บริการมีการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ให้ระยะห่างตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป สร้างความปลอดภัยร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยังได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง และสอบถามให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิตก่อนเดินทางไปยังตรวจเยี่ยมอำเภออื่นต่อไป

smart
smart

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

Related posts