กฟผ. ร่วมสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ พัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยแพทย์สู้ COVID-19

ฉบับที่ 56 / 2563 ภาพข่าว วันที่ 8 เมษายน 2563

กฟผ. ร่วมสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ พัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยแพทย์สู้ COVID-19

 

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และนายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี กฟผ. ร่วมมอบเงินสมทบทุนให้กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ล้านบาท สนับสนุน CU-RoboCOVID โครงการพัฒนาหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 จำนวน 103 ตัว โดยโครงการประกอบด้วยหุ่นยนต์ 3 ชุดหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์ส่งของ (Remote Control Delivery Robot) หุ่นยนต์สื่อสารทางไกล (Telepresence Robot) และหุ่นยนต์เครื่องช่วยหายใจ (Ambu Bag) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ สนับสนุนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
—————————————————

Related posts