สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ตั้งจุดตรวจฯ

สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ตั้งจุดตรวจฯ

 

วันนี้ 8 เม.ย. 2563 เวลา 22.00น. ด.ต.ชัยณรงค์ แหลมหลัก หน.สายตรวจ ตำบลคลองยาง ว.4 ตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิวป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (ป้องกันบุคคลฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน ออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนดห้าม) ร่วมกับฝ่ายปกครอง, ปลัดอำเภอรับผิดชอบประจำตำบล, กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบลและ ชุดปฏิบัติการระดับตำบล ณ บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลคลองยาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 04.00น.ของวันที่ 9 เม.ย. 2563 จึงออก ว.4 เวลานี้

##ทัศนา บัวคำ /รายงาน/##เอนก /ภาพข่าว/##สภ.สวรรคโลกตรวจจุด##ภูไทสุโขทัยออนไลน์…

Related posts