อบจ.พิษณุโลกขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ภัยแล้งให้ชาวบ้าน

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร 2 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทอง

 


วันที่ 8 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านคลองแร่ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง โดยทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 สามารถขุดเจาะได้น้ำที่ระดับความลึก 72 เมตร

และปริมาตรน้ำ 3 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ชั่วโมง ทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคได้ทั้งหมู่บ้านซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน 80 หลังคาเรือน และมีจำนวนประชากร 240 คน ได้ตลอดหน้าแล้งปีนี้ จากนั้นลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสะเดาน้อย ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต.หนองพระ เพื่อดูการเตรียมพื้นที่สำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ให้ราษฎร 98 หลังคาเรือน ได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งนี้ท่ามกลางความพึงพอใจของราษฎรในพื้นที่.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts