กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ มอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนจุดตรวจโควิด 19 ในพื้นที่

กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ มอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนจุดตรวจโควิด 19 ในพื้นที่

 

วันที่ 9-10 เมษายน 2563 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และคณะ มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 150 โหล และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ลิตร ให้กับจุดตรวจต่างๆ จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 256

Related posts