ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย กำนัน ผญบ. ปลัดอำเภอ นายกอบต.หนองกระโดน ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหาย

 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย กำนัน ผญบ. ปลัดอำเภอ นายกอบต.หนองกระโดน ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหาย

 


วันที 12 เมษายน 2563  เวลา09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย กำนัน ผญบ. ปลัดอำเภอ นายกอบต.หนองกระโดน ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหาย และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ อบต.เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านโดยเร็ว

Related posts