พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็นประธานในกิจกรรมบำรุงขวัญทหารกองประจำการในห้วงปีใหม่ไทยตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็นประธานในกิจกรรมบำรุงขวัญทหารกองประจำการในห้วงปีใหม่ไทยตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ณ โรงเลี้ยง ร้อย บก.บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล. ทั้งนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยและผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย ให้กับทหารกองประจำการ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาส​ให้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เครือญาติและบุตร โดยระบบวิดีโอคอลของโซเชียลเนตเวิร์ค
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่พลทหารในห้วงปีใหม่ไทย

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts