เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5, 000 ชิ้น แก่พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 5 อำเภอ จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5, 000 ชิ้น แก่พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 5 อำเภอ จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

วันนี้ (14 เม.ย.63) นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้า จำนวน 128 ชิ้น ถวายแด่ พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม เจ้าคณะอำเภอนาหม่อม เจ้าอาวาสวัดนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา และมอบหน้ากากผ้าให้แก่นายกฤชณัทท พลรัตน์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอนาหม่อม เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จำนวน  800 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นการลดค่าใช้จ่าย รวมถึงสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภารกิจหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 5 อำเภอ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาหม่อม จำนวน 5, 000 ชิ้น โดยโครงการดังกล่าวได้ริ่เริ่มตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและจะทยอยแจกจ่ายให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หลายภาคส่วนมีความตื่นตัวและหาซื้อหน้ากากอนามัยกันมาก ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ทางการแพทย์ ปัญหาที่ตามมาคือหน้ากากอนามัยขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สามารถนำไปซักทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการประหยัดและลดขยะไปในตัว อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์-ประชา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 เม.ย. 63

Related posts