ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายประจำสัปดาห์เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ

ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายประจำสัปดาห์เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ

 


วันที่ 14 เม.ย.2563 เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัด ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.ภ.5 และต่อเนื่อง 10.30 น. ประชุมทางการผ่านจอภาพ (VDO – Conference) ร่วมกับ ภ.จว. ในสังกัด ภ.5 ณ ที่ตั้งของหน่วย

โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนในเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ภ.5, การตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้ง 29 จุด, การให้บริการประชาชน, การประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน/ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล และ ตร. รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

Related posts