“ธารน้ำใจ” ชาวนราและนักเตะไทยลีก จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

“ธารน้ำใจ” ชาวนราและนักเตะไทยลีก จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขณะที่ ผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวขอบคุณ พร้อมเผยการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จะต้องเซฟตัวเองทุกขั้นตอน การได้รับอุปกรณ์ที่ดีและเพียงพอถือเป็นความสำคัญลำดับต้นๆในการทำงาน

 


วันนี้ 15 เม.ย. 63 ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯร่วมกันรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิหน้ากาก N 95 , ชุด PPE , หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ , Face Shield และน้ำดื่มจากชาวนราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส และโรงเรียนนราธิวาส ที่พร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลต่างๆทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยในการมอบครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคมาจากกลุ่มนัก ฟุตบอลไทยลีก ที่ร่วมกันประมูลชุดนักเตะของสโมสรต่างๆ และร่วมบริจาคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในครั้งนี้ด้วย


นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ซึ่งทั้งแพทย์และพยาบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่เองก็จะต้องดูแลตนเองในระดับหนึ่งโดยจะต้องปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ เมื่อกล่าวถึงความเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสฯ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังคงมีเพียงพอ แต่ทั้งนี้การได้รับอุปกรณ์ที่ดีและมีจำนวนที่เพียงพอตลอดเวลาจะเป็นกำลังใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่จะต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ป่วยไปด้วย


นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย กล่าวเพิ่มเติมถึงความพร้อมของโรงพยาบาลนราธิวาสฯ ถึงการรับผู้ป่วย COVID-19 ด้วยว่า ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมในเบื้องต้นอย่างมาก ทันทีที่ได้รับมอบหมายมีการปรับสถานที่ไว้รองรับผู้ป่วยทันที ซึ่งขณะนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 14 เตียง ส่วนการเดินทางกลับมาในพื้นที่ของชาวไทยในต่างประเทศนั้น ก็ไม่ได้กังวล เพราะเมื่อทุกคนเข้ามาจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และกักตัวเอง 14 วัน ซึ่งหากมีอาการป่วยหรือมีผลที่พบว่าเป็น COVID-19 ก็สามารถส่งเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ทันที


///////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts