พิษณุโลก  มอบสิ่งของและเงินสดเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ

พิษณุโลก  มอบสิ่งของและเงินสดเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ

 

พิษณุโลก พ.อ. วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)มอบหมายให้ ร.ต. สุวัฒณ์ เพ็งคุ้ม เป็นผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, บมจ. สยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 1 และ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 2 มอบสิ่งของและเงินสดเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ในการปฏิบัติงานต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวพิษณุโลกทุกคน (น้ำดื่ม 350 จานไบโอชานอ้อย ช้อนบาง ส้อมบาง พร้อมมอบเงิน 1,203 บาท

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts