ผบ.ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้กับประชาชน 20 ครอบครัว (มีคลิป)

ผบ.ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้กับประชาชน 20 ครอบครัว

 

 

16 เมษายน 2562 ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 โยในขณะนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านทรายขาวหมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ร่วมมือร่วมใจต้านภัย โควิด -19” ในกิจกรรมมีการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้กับประชาชน จำนวน ๒๐ ครอบครัว


ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติโควิด – 19 เราต้องช่วยกันในการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อให้เราทุกคนปลอดภัย สำหรับการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


ทั้งนี้ สถานการณ์ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ทราบว่าประชาชนมีความลำบากในการประกอบอาชีพ เลยถือโอกาสนี้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชน และให้กำลังใจให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเสมอ ฝากให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการดำเนินชีวิต หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด พร้อมร่วมกัน ปฏิบัติตามที่คำสั่ง ประกาศของจังหวัดได้ อยู่บ้าน เพื่อเป็นการหยุดเชื้อ เพื่อชาติ


สำหรับการช่วยเหลือประชาชนของ ฉก.นย.ทร. ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส อำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ และ อำเภอไม้แก่น ในเขตจังหวัดปัตตานี ในช่วงวิกฤติโควิด-19 นี้ ได้เริ่มดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาตั้งแต่ ต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา และจะดำเนินการต่อไปในพื้นที่รับผิดชอบควบคู่กับงานด้านความมั่นคงที่ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 อำเภอ อีกด้วย

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts