ประธานที่ปรึกษาฯจังหวัด มอบโน๊ตปุ๊คและเครื่องปริ้นเอกสารใช้ในสำนักงานกลุ่มจังหวัด

ประธานที่ปรึกษาฯจังหวัด มอบโน๊ตปุ๊คและเครื่องปริ้นเอกสารใช้ในสำนักงานกลุ่มจังหวัด

 

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายอภิวัฒน์ ถาวรแท้ (เฮียตือ) ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน จ.เพชรบูรณ์ ของนายนิพนธ์ ชื่นตา ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ได้มอบโน๊ตปุ๊คและเครื่องปริ้นเอกสารอุปกรณ์การใช้งานในกลุ่มงานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่า 30,000 บาท โดยมี นายบรรหาร บุญเขต ประธานกลุ่มที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง (1) เป็นผู้รับมอบ

 

Related posts