เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมทำงานทำให้ภาพสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ดีขึ้น ขณะที่ ศอ.บต. เตรียมแจกจ่ายถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์หน้ากว่า 2 แสนถุง

เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมทำงานทำให้ภาพสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ดีขึ้น ขณะที่ ศอ.บต. เตรียมแจกจ่ายถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์หน้ากว่า 2 แสนถุง

 

วันที่ (17 เมษายน 2563) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยถึง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ จชต. ว่า ภาพรวมต้องขอบคุณแนวหน้าที่ทำงานอย่างจริงจังทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล รพ.สต. และอสม.ใน 5 จชต. รวมแล้วกว่า 47,000 คน โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้มีจำนวน 286 ราย ถือว่าเป็นตัวเลขไม่มากนักเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ถือว่าสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการทั้ง 5 จชต.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็ทำงานอย่างเติมที่ ทันทีที่พบการระบาดก็มีการปิดพื้นที่ทันทีทำให้ลดการแพร่ระบาดได้อย่างไว

เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในส่วนของ ศอ.บต.ว่า ศอ.บต. นั้นมีการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมาธิการงบประมาณต่างๆ และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจในตำบลทั้ง 3 จังหวัดและ4 อำเภอของสงขลา จำนวน 282 ตำบลซึ่งโครงการดังกล่าวมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่ และในสภาวะโรคโควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่ ได้ปรับการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือดำเนินงานตามแผนงานเดิมและอีกส่วนคือปรับให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 โดยเฉพาะการช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สต. และ อสม.เพื่อใช้เป็นการรับมือโรคระบาดดังกล่าว ตลอดจนในด้านถุงยังชีพโดยมีสภาสันติสุขตำบลเป็นผู้ดำเนินการ ทั้ง 282 ตำบล คาดจะได้ประมาณจำนวน 200,000-280,000 ถุง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และจะสามารถแจกจ่ายได้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์ของโรค โควิด-19

Related posts