18ถึงแล้วแรงงานไทย หลังไทยเปิดด่านวันแรกรับ91คนไทย (มีคลิป)

18ถึงแล้วแรงงานไทย หลังไทยเปิดด่านวันแรกรับ91คนไทย

 

หลังจากประเทศมาเลเชียปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 มีนาคม- 28 เมษายน ส่งผลให้มีแรงงานไทยที่อยู่ประเทศมาเลเซีย ตกค้างเป็นจำนวนมาก วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดด่านรับคนไทยจากประเทศมาเลเซีย ที่กลับเข้าประเทศไทย ซึ่งมีการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับแรงงานไทยที่ลงทะเบียนไว้กับสถานทูตมาเลเซียจะเดินทางเข้ามาวันนี้ล็อตแรก จำนวนทั้งสิ้น 262 คน ดังนี้ ด่านสะเดา จ.สงขลา 100 คน ด่านสุไหงโกลก จ.นราธิวาส 91 คน ด่านเบตง จ.ยะลา 20 คน ด่านตำมะลัง (ด่านทางน้ำ) 16 คน ด่านวังประจัน จ.สตูล 35 คน

วันนี้ 18 มี.ค.63 บรรยากาศที่ด่านพรมแดนไทย มาเลเซีย ด้าน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ภายหลังจากที่ทางการมาเลเซียออกประกาศ ส่งผลให้แรงงานในร้านอาหารต้มยำกุ้ง หลายแห่งที่กระจายอยู่ตามรัฐต่างๆของมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ลงทะเบียนไว้กับสถานทูตมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาวันนี้ชุดแรกทางด่านสุไหงโกลก จ.นราธิวาส จำนวน 91 คน ซึ่งด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เปิดรับตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย คือ 100 คนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทางสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ให้มาล่วงหน้าไม่เกิน 12.00 น. คนที่มีรายชื่อถ้าหากมาเกินเที่ยงก็ไม่ให้เข้าตามหลักเกณฑ์ หลังจากแรงงานทั้งหมดตรวจร่างการตามจุดคัดกรองตามหลักแล้ว จะได้ส่งจ่อไปยังสถานที่กักกันตัว.หรือ local quarantine ไว้แล้วกว่า 67 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไว้รองรับ


ด้าน พ.ต.อ.ศุภชาติ เวชพร ผกก.ตม.จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จะอนุญาตให้เฉพาะคนไทยกลับเข้าประเทศเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนที่ผ่านการลงทะเบียนเพื่อขอกลับไทย กับกระทรวงการต่างประเทศ และกลับเข้ามาได้วันละไม่เกิน 100 คน ต่อช่องทาง ซึ่งทุกคนที่จะกลับเข้าประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Travel และหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ที่มีการลงนามยินยอมให้กักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการในสถานที่ที่รัฐกำหนด และเมื่อมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง บริเวณจุดผ่านแดน เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจะคัดกรองโดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากไม่มีไข้ จะกำหนดจุดให้พักรอ เพื่อตรวจเอกสารการเข้าเมือง และถ้าผ่านจุดนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่รับตัวไปขึ้นรถ เดินทางไปยังสถานที่กักตัวที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้

ต่างตกใจกับการประกาศดังกล่าว เนื่องจากต้องปิดร้านตามประกาศเตือนของรัฐบาลและได้มีการรวมตัวจับกลุ่มวิพากย์วิจารณ์กันหลังทราบข่าว และมีการประชุมย่อยตามรัฐต่างๆของบรรดาแรงงานไทย เพราะย่อมส่งผลกระทบ ต่อรายได้ ประกอบกับช่วงนี้ขายของไม่ค่อยได้เพราะคนกลัวติดเชื้อโควิด -19 จึงไม่มาใช้บริการ แต่เมื่อมีประกาศปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว อาหาร เช่น ปลาเนื้อ ผักต่างๆ ที่สั่งซื้อมาแล้วย่อมเกิดความเสียหาย อีกทั้งคนงานที่อยู่ตามร้านต่างๆ ต้องไม่มีงานทำในช่วงที่ทางการมาเลเซียปิดประเทศ

ขณะที่บรรดาพ่อ ค้าแม่ค้า ที่ทำมาค้าขายกับพ่อชาวมาเลเซียตามชายแดนถึงกับตกใจเมื่อทราบข่าว ทางการมาเลเซียจะทำการปิดด่าน 14 วัน เพื่อป้องกันการลามของเชื้อโควิด -19 เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีมาเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีและต่อมามีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ขี้นมาอีก ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ต้องทรุดหนักเข้าไปอีก เนื่องจากอำเภอเบตง จะทำการค้าขายกับชาวมาเลเซีย และมีสินค้าที่ส่งออกสูงสุด ได้แก่ ยางพารา ไม้ยางพารา ส่วนการนำเข้าได้แก่ แอมโมเนียที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปยางพารา ทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้ามาเลเซีย

ซึ่งการการปิดประเทศมาเลเชียในครั้งนี้จะเริมปิดอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคมนี้ โดยคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเดินทางออกได้ตามปกติแต่เข้าประเทศมาเลเซียไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม ส่วนคนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศ ไม่ได้เลย ซึ่งคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียไม่ได้ ในระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคมนี้ และคนมาเลเซีย กลับเข้า ประเทศมาเลเซียได้ หลังวันที่ 18 มีนาคมนี้ แต่ต้องไปตรวจร่างกาย และ กักตัวเอง 14 วัน.

 

 

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts