บูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิกติกส์ 5 อำเภอแนวชายแดน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแกัไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิกติกส์ ในพื้นที่อำเภอใกล้แนวชายแดน 5 อำเภอในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร้องขอความร่วมมือในการร่วมสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติด เป็นกระบอกเสียงให้กับทางภาครัฐ ในการร่วมปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ในการดำเนินการตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด

 


เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. โดยการอำนวยการของ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสติด ชายแดนภาคเหนือ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการฯ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัด จ.เชียงใหม่, นายฉัตรชัย สิงโต ผอ.ส่วนวิเคราะห์และเฝ้าระวังฯ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ,พ.ต.อ.ทรงกริช อ่อนตระไคร้ รอง ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ ,พ.อ.ศรันย์ รอดบุญธรรม ผบ.ฉก.ม.4 กกล.ผาเมือง พ.ต.ต. สุมิตร เนาวบุตร หน.ชป.กก.3 บก.สกัดกั้น


ทั้งนี้สืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิกติกส์ ดังกล่าวมาจากการได้รับรายงานว่า มีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอาศัยช่วงโควิด-19 ระบาด ได้ลำเลียงลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นในประเทศหลายช่องทาง และจะใช้บริการส่งของทางระบบโลจิกติกส์ ขนส่งเอกชนและรัฐ ทางศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงได้วางแผนการสกัดกั้น ได้ทำการป้องกันโดยเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ โลจิสติกส์ พื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าควบคุมและป้องกันในส่วนนี้ให้ได้


ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแกัไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ โดยการอำนวยการของ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผบ.ศป.บส.ชน. มอบหมายให้ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผบ.ศป.บส.ชน. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และ ชุดปฏิบัติการ ศป.บส.ชน. ร่วมกับ หน่วยงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ประกอบด้วย สำนักงาน ปปส.ภาค 5, กกล.ผาเมือง, ศอ.ปส.จ., ศป.ปส.อ., ภ.5, สภ.ในพื้นที่, กก.3 บก.สกส.บช.ปส. และ กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. เปิดปฏิบัติการ และเข้าตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ในพื้นที่เพ่งเล็ง 5 อำเภอชายแดน จว.ช.ม. เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ สร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และ ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ดังนี้ คือ อำเภอเชียงดาว เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่ง, อำเภอ เวียงแหง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่งซึ่งได้รับความร่วมมือ จากสถานประกอบการ และหน่วยงานร่วมเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่แนวชายแดน ติดป้ายเตือนผู้ใช้บริการทราบมีการตรวจสอบยาเสพติด เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นยาเสพติด ในสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจของ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ส.
เพื่อให้ตระหนักถึงการจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ เป็นพื้นที่ สำคัญใน 5 อำเภอชายแดน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเวียงแหง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอไชยปราการ ,อำเภอฝาง และ อำเภอแม่อาย ซึ่งทางหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติด เป็นอย่างดี และที่สำคัญจะได้แจ้งเตือนและเป็นกระบอกเสียงให้กับทางภาครัฐ ในการร่วมปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ในการดำเนินการตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป.

////////////////////////////////
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts