พิษณุโลก พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด ผบ.ช.3 ได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารกองประจำการ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

พิษณุโลก พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด ผบ.ช.3 ได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารกองประจำการ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

เมื่อ 18 เม.ย.63 พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด ผบ.ช.3 ได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารกองประจำการ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน จากการไม่ได้ปล่อยพักบ้านเป็นเวลานาน ได้จัดอาหารพิเศษเป็นไก่ทอด KFC พร้อมเครื่องดื่ม มามอบให้ น้องๆ ทหารกองประจำการทุกนาย รู้สึกมีขวัญดี มีความอบอุ่น และในโอกาสนี้ได้เชิญชวนผู้ที่จะปลดใน เม.ย. นี้ ให้สมัครใจราชการทหารต่อ ซึ่ง ช.3 มีทหารที่จะปลดประจำการ จำนวน 13 นาย ในจำนวนนี้มีผู้สมัครใจอยู่ต่อ 2 นาย และเป็นผู้ที่หน่วยส่งเสริมโดยการเปิดติว ทำให้สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ 4 นาย รวมสมัครใจรับราชการต่อคิดเป็น 46

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts