จ.พิษณุโลก เปิดโรงทานมอบ แจกข้าวผัดไข่+ปู+กุ้ง จำนวน 500 กล่อง

จ.พิษณุโลก เปิดโรงทานมอบ แจกข้าวผัดไข่+ปู+กุ้ง จำนวน 500 กล่อง

 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 63 เวลา 1700 – 1800 พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) จัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบแถว (social distancing) , จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และ แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชน ที่มารอรับการแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งทาง ช่างล้าน บัวคลี ร่วมกับ วัดบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธิ์)

ร่วมเปิดโรงทานมอบ แจกข้าวผัดไข่+ปู+กุ้ง จำนวน 500 กล่อง ให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ในการซื้ออาหารให้ครอบครัวรับประทาน โดยแจกจ่าย บริเวณลานดินหน้าศาลาวัด สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงกัน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารอรับอาหารเป็นอย่างดี

ปรีชา นุตจรัส ราย งานข่าว

Related posts