จ.พิษณุโลก เปิดโรงทานมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด (มีคลิป)

จ.พิษณุโลก เปิดโรงทานมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด

 

 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 63 เวลา 1600 – 1700 พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) จัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบแถว (social distancing) , จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และ แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชน ที่มารอรับการแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งทาง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ร่วมเปิดโรงทานมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด

ให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ในการซื้ออาหารให้ครอบครัวรับประทาน โดยแจกจ่าย บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงกัน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารอรับอาหารเป็นอย่างดี

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts