สตูล เปิด 2 ด่านพรมแดนในจังหวัดสตูล รับประชาชนชาวไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย เน้นมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น (มีคลิป)

สตูล เปิด 2 ด่านพรมแดนในจังหวัดสตูล รับประชาชนชาวไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย เน้นมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น

 

 

วันนี้ 19 เม.ย. 63 เปิดด่านให้ประชาชนชาวไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายอำเภอควนโดน นายอำเภอทุ่งหว้า นายแพทย์สาธารณสุขสตูล เดินทางมาตรวจติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองฯ สำหรับคนไทยในมาเลเซียที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับไทยทางด่านวังประจัน 31 คน เดินทางเข้ามาทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็น อ.เมืองสตูล 7 คน ,อ.ทุ่งหว้า 1 คน ,อ.ละงู 9 คน (ตรวจพพบมีไข้สูง 1 คน นำส่ง รพ.ละงู) ,จ.ตรัง 1 คน (ส่งตัวปลายทาง) และจ.เชียงราย 1 คน (ส่งกักตัว ที่อบจ.สตูล) เข้าทางด่านพรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา 2 คน และแจ้งความประสงค์จะเข้าจุดผ่านแดนวังประจัน แต่กลับมาไม่ได้ ยังอยู่ในประเทศมาเลเซีย 10 คน


ด้านบรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล หรือด่านตำมะลัง นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูล ได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองฯ ซึ่งคนไทยในมาเลเซียที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับไทยทางด่านตำมะลัง จำนวน 32 คน เดินทางเข้ามาทั้งหมด 28 คนโดยแยกเป็นจังหวัดสตูล 9 คน จังหวัดตรัง 18 และจังหวัดสงขลา 1 คน ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล จะแบ่งเขตตามอำเภอ โดยมีรถจากองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ มารอรับประชาชนในพื้นที่ ส่วนผู้ที่อยู่จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลจัดรถโดยสารไม่ประจำทางไปส่งที่จุดกักตัวจังหวัดตรังต่อไป โดยภายในรถโดยสารไม่ประจำทางนั้นได้มีการป้องกันการสัมผัสระหว่างแรงงานและคนขับรถ พร้อมทั้งให้คนขับรถสวมชุดป้องกันเชื้อตลอดการเดินทางด้วย


สำหรับการตรวจคัดกรองของทั้ง 2 ด่าน ได้มีกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจสอบรายชื่อและบัตรประจำตัวประชาชน ว่าตรงตามที่แจ้งมาหรือไม่ จากนั้นจะมีการกรอกประวัติผู้เดินทางเข้ามา และเข้าสู่การตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย หากมีอุณภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนผู้ที่มีอุณภูมิร่างกายปกติจะเข้าสู่การตรวจคัดกรองโดยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจหรือ Swab เพื่อหาเชื้อ COVID-19 จากนั้นแรงงานไทยและนักศึกษาทั้งหมดจะเข้าสู่การคัดแยกบุคคลเพื่อนำกลับไปกักตัว ณ สถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ตามมาตราการ Local quarantine ซึ่งทุกแห่งของสถานที่กักตัว จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts