!!! สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ

!!! สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ

 

วันนี้ 20 เม.ย. 2563 เวลา 04.01น. ด.ต.ชัยณรงค์ แหลมหลัก หน. สายตรวจ ตำบลคลองยาง ว.4 ตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิวป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (ป้องกันบุคคลฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน ออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนดห้าม) ร่วมกับฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอรับผิดชอบประจำตำบล ,กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบลและ ชุดปฏิบัติการระดับตำบล ณ บริเวณหน้าที่พักสายตรวจตำบลคลองยาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ของวันที่ 19 เม.ย. 2563ถึงเวลา 04.00 น.ของวันที่ 20 เม.ย. 2563 นั้น ผลการปฏิบัติ

1.รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 5 คัน (มีเอกสารขออนุญาต+ใบรับรองแพทย์)
2.ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรจำนวน 4 คัน (มีเอกสารขออนุญาต+ใบรับรองแพทย์)
3.รถเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 1 คัน ไม่พบการกระทำผิดกฏหมายแต่อย่างใด

##เอนก/ภาพ/ข่าว

Related posts