ผู้การนาวิกโยธินนราธิวาส ให้หน่วยแพทย์ทหารเรือ วิทยากรสอนกลุ่มแม่บ้านทหาร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ face shield และผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้การนาวิกโยธินนราธิวาส ให้หน่วยแพทย์ทหารเรือ วิทยากรสอนกลุ่มแม่บ้านทหาร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ face shield และผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 


ที่ สโมสรร่มเกล้า ภายในค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ กลุ่มแม่บ้านทหาร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ face shield เร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้ชื่อ กลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา


ด้าน นางสุชาวดี โพชนุกุล ตัวแทน “กลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา” ได้มอบหน้ากาก face shield จำนวน 1,000 อันและผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพลทหารนาวิกโยธินในแนวหน้า สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้


ทั้งนี้ สมาชิกแม่บ้านของหน่วย เร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับล้างมือ ลงในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่รอบค่ายฯ เพื่อความสะดวกในการล้างทำความสะอาดมือในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือสัมผัส หยิบจับสิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีใช้อย่างทั่วถึง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้รอบด้านมาพัฒนาปรับใช้ เพื่อทางเลือกสำหรับป้องกันตนเอง ในภาวะที่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เริ่มมีการปรับราคาสูงขึ้น และหาซื้อได้ยากตามท้องตลาด อีกด้วย

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts