กฟผ.มอบอุปกรณ์การแพทย์และเจลอนามัยให้โรงพยาบาลขอนแก่น

กฟผ.มอบอุปกรณ์การแพทย์และเจลอนามัยให้โรงพยาบาลขอนแก่น

 


เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย นำโดย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อฟอ-1), นายบุญญฤทธิ์ คะเชนทร์ชาติ ช่างระดับ 10 ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ “น้ำใจ”กฟผ. ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 15 ขวดขนาดบรรจุ 500 ซีซี จำนวน 108 ขวด ขนาดบรรจุ 100 ซีซี จำนวน 100 ขวด ชุดป้องกัน (PPE) จำนวน 52 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 482 ชิ้น ชุดคลุมสีฟ้า 10 ชิ้น เครื่องกดเจลอนามัย 5 ชุด กล่องป้องกันการติดเชื้อ 2 กล่อง ฉากกั้นการติดเชื้อ 2 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะ ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลขอนแก่

Related posts