ผบช.6 ตรวจการฝึก นปพ.รับมืออาชญากรรม (มีคลิป)

ตำรวจภูธรภาค 6 จัดฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รับมืออาชญากรรมรุนแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าลานฝึกหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำรวจภูธรภาคภาค 6 พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยให้กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจภูธรภาค 6

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 135 นาย แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 45 นาย โดยรุ่นแรก ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก สุโขทัยและ จ.พิจิตร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความชำนาญ ในยุทธวิธีและทักษะการใช้อาวุธรูปแบบต่างๆ และพร้อมเผชิญเหตุได้ทุกสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค 6 กล่าวว่า จากปัญหาการก่ออาชญากรรมในปัจจุบันทวีความรุนแรงผู้ก่อเหตุมีทักษะทางการใช้อาวุธ จนทำให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนเกิดความสูญเสีย ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้ทางตำรวจภูธรภาค 6 รับมืออาชญากรรมที่รุนแรง มีการลงมือในรูปแบบใหม่ซับซ้อน ด้วยการฝึกทบทวนทักษะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคย มีทักษะใหม่ เพิ่มการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การห่างเหินจากการฝึกอาจทำให้เกิดความล้า เหนื่อยหน่าย จำเป็นต้องมีการกระตุ้น ฟื้นฟูทักษะการปฏิบัติหน้าที่ เติมความสามารถเจ้าหน้าที่ขณะเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมั่นใจ

นอกจากนี้ การฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ยังเป็นการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทำใหชุด นปพ.ที่รับผิดชอบด้านนี้ลดลงในบางจังหวัด จะได้เป็นการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษที่มีทักษะสามารถปฏิบัติตามแผน มีทักษะการใช้อาวุธ ใช้ยุทธวิธีในการต่อยอด กลวิธีในการระงับเหตุ ตรวจค้นจับกุม เคหะสถาน รถยนต์ มีความรู้เผชิญเหตุการณ์หลายๆ ด้านได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าว

Related posts