ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

 


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน กรณี เฉพาะหน้าเร่งด่วน ประจำปี 2563 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ แม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเกรียงไร เจ้าหน้าที่รพ.สต.

และอสม.ในพื้นที่ตำบลเกรียงไกร ร่วมพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย รายนางเกลี้ยง ฟองเอม อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 14 ม.8 ต.เกรียงไกร ซึ่งได้รับงบประมาณจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 20,000 บาท อบต.เกรียงไกร จำนวน 12,000 บาท และกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 31 ในการก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยดังกล่าว ทั้งนี้ อำเภอ อบต.เกรียงไกร และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับนางเกลี้ยง ฟองเอม เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

Related posts