พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน (มีคลิป)

พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน

 

 

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ที่ ลาน อเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ชมการสาธิตการปฏิบัติ, ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ และ ให้แนวทางข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติที่ปลอดภัย


ในส่วนของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นพื้นที่ การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าภูเขา และมีแม่น้ำหลายสายมาบรรจบกัน อีกทั้งไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ สายหลัก มีชุมชนอยู่อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น รวมทั้งมีส่วนราชการขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ เพราะฉะนั้นเพื่อการเตรียมการตั้งแต่เนิ่น ในการช่วยเหลือประชาชน ก่อนที่ภัย จะลุกลาม จนเกิดเป็นปัญหาใหญ่โตและสามารถแก้ไขปัญหาในขั้นต้นได้อย่างทันท่วงที

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts