สินค้าราคาประหยัด ศอ.บต. ถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้ว ล่าสุด 4 จ.สงขลา เป็นพื้นที่สุดท้าย

สินค้าราคาประหยัด ศอ.บต. ถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้ว ล่าสุด 4 จ.สงขลา เป็นพื้นที่สุดท้าย

 

 

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) คาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระจายสู่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล็อตสุดท้ายส่งจำหน่ายในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ตำบลละ 2 คันรถ จำกัดการซื้อขาย ข้าวหอม 1 ถุง น้ำมันปาล์ม 2 ขวด น้ำตาล 2 กก. ปลากระป๋อง 5 กระป๋อง และไข่ไก่ 1 แผง ต่อครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบาง มีโอกาสซื้อสินค้าได้ทุกครัวเรือน

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ระบาดมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว รัฐบาลโดย ศอ.บต. จึงมีมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น ได้นำสินค้าบริจาคจากประชาชน ภาคเอกชนทั่วประเทศ แพ็คส่งถือมือพี่น้องกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กว่า 6,000 คนในล็อตแรก และกิจกรรมสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัดฯ กระจายสู่ทุกพื้นที่ 282 ตำบล ใน 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ ศอ.บต. ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ในส่วนโครงการช่วยชาวบ้านระยะยาว ได้หารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามโครงการศาสตร์พระราชา ให้นำพื้นที่ที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน และที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ของประชาชน ให้ปลูกไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ 58 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ในส่วนของกิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 ฯ เป็นกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วยลดค่าครองชีพ ให้ประชาชนมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 25-40 เปอร์เซ็นต์ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

Related posts