(@)สุโขทัย…เมืองมรดกโลก

(@)สุโขทัย…เมืองมรดกโลก

 

 

(notepad)วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

(notepad)ก่อนวาระการประชุม นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 2 ท่าน และ นายอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ โดยมีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สุโขทัยพอเพียง” “และแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดสุโขทัย ต่อไป

(notepad)และวาระการประชุมนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ“สุโขทัยเมืองผาสุข” และ รายงานผลการดำเนินการ โครงการ“สุโขทัยเมืองพอเพียง” ต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(heart)สุขที่…สุโขทัย

Related posts