“การ์ดอย่าตก ไทยต้องชนะโควิด-19”คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นำทีมองค์กรทำดี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ศอ.บต. พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมอบผ่านเลขาธิการศอ.บต. เพื่อนำส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต

“การ์ดอย่าตก ไทยต้องชนะโควิด-19”คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นำทีมองค์กรทำดี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ศอ.บต. พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมอบผ่านเลขาธิการศอ.บต. เพื่อนำส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต

Related posts