ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ที่ประชุมมีประเด็นในการพิจารณาอยู่หลายประเด็น

Related posts