เฝ้าระวังการ จัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เฝ้าระวังการ จัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 

เมื่อ 28 พ.ค.63, 1000 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.(ท.) หัวหน้าคณะติดตาม/เฝ้าระวังการ จัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามที่ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.ส.ข/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ได้กรุณาอนุมัติให้ลง พื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งเพื่อติดตามการดำเนินงานของ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จีจำกัด ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ คณะกรรมการไตรภาคี ระดับพื้นที่ เพื่อติดตาม ผลการแก้ไขปัญหา

ซึ่งประชาชนได้เคยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงการดำเนินการแก้ไข อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามมติของที่ประชุมจากการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของ บริษัทฯ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาจจะมีการล่าช้า ยืดเวลาออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) หลังจากนั้นได้ เยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะของ บริษัทเซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด ต./อ. คลองหอยโข่ง จว.ส.ข.

Related posts