รมช.มท. เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ จ.นราธิวาส

รมช.มท. เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ จ.นราธิวาส

 

 

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนฝ่ายทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (พรุแห่งที่ 3) หมู่ที่ 6 บ้านโคกมาแจ ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความเสียหายประมาณ 2,120 ไร่ ขณะนี้ยังคงมีไฟคุกรุ่น ซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาสฯ ร่วมกับอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ระดมเครื่องมือและสรรพกำลังในการดับไฟป่า โดยเบื้องต้นได้นำรถสูบส่งระยะไกล (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา) เครื่องสูบน้ำพญานาค (โครงการชลประทานนราธิวาส) จำนวน 6  เครื่อง เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สงขลา) จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องหาบหาม (ศูนย์ควบคุมไฟป่านราธิวาส) จำนวน 2 เครื่อง เรือพร้อมเครื่องยนต์ สำหรับบรรทุกเครื่องหาบหาม (สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 1 ลำ รถดับเพลิง จำนวน 5 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน รถแบคโฮ จำนวน 4 คัน ขุดทำแนวกันไฟ ปฏิบัติการฝนหลวง (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563) จำนวน 1 ครั้ง อากาศยาน (Bell 212) (กองทัพเรือร่วมกับหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ (เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563) วันละ 2 เที่ยวบิน) จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติการดับไฟทางอากาศ อากาศยานไร้คนขับ UAV (กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9) เพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติการแล้วเบื้องต้น

ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางร่วมกันควบคุมไฟป่าเร่งด่วนด้วยการบูรณาการกับทุกส่วน และจะต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงการอนุรักษ์และการดูแลรักษาพื้นที่ป่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมวางแผนแนวทางการป้องกัน การดูแลป่าพรุบาเจาะในระยะยาว เพื่อช่วยกันรักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าพรุบาเจาะซึ่งอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอเมือง อำเภอยีงอ และอำเภอบาเจาะ) ป่าพรุแห่งนี้อยู่ในการดูแลของกรมสหกรณ์การเกษตรซึ่งได้นำที่ดินส่วนหนึ่งมาจัดสรรเป็นนิคมมีที่ดินเหลือส่วนกลางอนุรักษ์ไว้เขตป่า ซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมาทางจังหวัดได้บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เข้าไปดับไฟป่า วันนี้ได้ร่วมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยวันนี้ได้มีการปรับเพิ่มเติมแนวทางมาตรการเพื่อจะดับไฟป่าภายใน 5 วันให้ได้โดยทางจังหวัดจะดำเนินการผ่านภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วน ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรถสูบน้ำทางไกลมาช่วย 2 คัน และวันนี้จะมีเพิ่มเติมอีก 1 คัน โดยให้กรมชลประทานเข้าไปดูแลแหล่งน้ำและติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะให้ได้มากที่สุด เป็นแนวทางที่จะดับไปให้เร็วที่สุด

 

 

Related posts