ตรวจเยี่ยม เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาปะช้าง-แหลมขาม

ตรวจเยี่ยม เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาปะช้าง-แหลมขาม

 

เมื่อ 28 พ.ค.63, 1400 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.สน.(ท.) ตรวจเยี่ยม เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาปะช้าง-แหลมขาม ตามแผนแม่บทการปฏิบัติการ ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. รับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติงานที่สำคัญ, ปัญหาข้อขัดข้อง และการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์

ซึ่งมีการสำรวจตาม ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ 21 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล ของ อ.เทพา และ 13 หมู่บ้านใน 3 ตำบล ของ อ.จะนะ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง -แหลมขาม อ.เทพา จว.ส.ข. ในการนี้ ได้ มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Related posts