โครงการปันน้ำใจ มอบตู้ปันสุขให้กับชุมชนวัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี (มีคลิป)

โครงการปันน้ำใจ มอบตู้ปันสุขให้กับชุมชนวัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

 

 

นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย พลเอกพนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและคณะฯ ร่วมเป็นประธานโครงการปันน้ำใจ มอบตู้ปันสุขให้กับชุมชนวัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี ของที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน จ.นนทบุรี พร้อมกันนั้นมีการประชุมพูดคุยหารือกับกลุ่ม 5 จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ุุถึงกรอบการทำงานร่วมกัน และมอบใบแต่งตั้งให้ประธานที่ปรึกษาและทีมงานแต่ละจังหวัดในกรณีพิเศษ

 

Related posts