กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (มีคลิป)

กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองทัพบกให้หน่วยตามภูมิภาคริเริ่มจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลอง สิ่งกีดขวาง โดยประสานกับหน่วยราชการใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ


กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมด้วย จิตอาสาพัฒนา, สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓, กองพล
ทหารราบที่ ๔, มณฑลทหารบกที่ ๓๙ และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี เพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts