มอบเอกสารแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน

มอบเอกสารแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน

 

นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง มอบเอกสารการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคพลเมือง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้กับนายเสรภณ การสมพรต์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคกลาง ตรวจดูรายชื่อเพื่อนำเสนอให้กับนายนิพนธ์ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

Related posts